Persidangan Daya eUsahawan 2016

Persidangan Daya e-Usahawan yang dianjurkan oleh MDEC pada 8-9 November 2016 merupakan sebuah program yang berjaya. Bertempat di Kuala Lumpur Convention Centre, persidangan ini mengambil tumpuan media kerana berjaya menarik minat lebih 3000 peserta dan juga usahawan dari seluruh negara.

Category: 
Video: 

PERSIDANGAN DAYA - e USAHAWAN 2016- FIZO OMAR

Video Image: 
Year: 
2016