#YOUCANDUIT 2017 Kembali Lagi! @ AWANI

Sepanjang 2016, perbadanan ekonomi digital Malaysia (Mdec) menerajui aktiviti ekonomi digital dalam kalangan umum. Program erezeki dan eusahawan yang diperkenalkan, mewujudkan peluang pendapatan digital di bawah kempen #YOUCANDUIT.

Video: 

YouCanDuit 2017 kembali lagi

Video Image: 
Year: 
2017